Coronafeirws

Mae achosion o glefydau heintus, fel Coronafeirws (COVID-19), yn gallu codi ofn arnom ac effeithio ar ein hiechyd meddwl.

Covid-19

Mae achosion o glefydau heintus, fel Coronafeirws (COVID-19), yn gallu codi ofn arnom ac effeithio ar ein hiechyd meddwl.

Iechyd meddwl yr arddegau yn ystod cyfnodau anodd

Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd i ni i gyd, gan effeithio ar iechyd meddwl pawb.

Di-enw

Ysgol, Lockdown, a Gorbryder

Ges i sawl breakdown yn yr ysgol ac adref, gan gynnwys sawl pwl o bryder yn toiledau’r merched yn ystod amser ysgol neu adref yn fy ystafell wely ar fy mhen fy hun.

Adnoddau profedigaeth drawmatig newydd i ysgolion a chlinigwyr

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) wedi cydweithio ag elusennau profedigaeth blaenllaw i greu portffolio newydd o adnoddau am brofedigaeth drawmatig.

Dylan Cernyw

Byw heb berfformio

Bu criw meddwl.org yn holi Dylan Cernyw ynghylch yr effaith mae methu perfformio o flaen cynulleidfa byw oherwydd y cyfnodau clo wedi’i gael arno.

Elin Aaron

Dwi Wedi Blino

Dwi wedi blino!  Dwi di cael digon!  Dwi wedi cadw yn bositif am dros flwyddyn ond ma’ hi’n anodd!  

Gwen Goddard

Goroesi Ynysu gyda Gwen Goddard

Gwen Goddard o ‘Mental Health First Aid Wales’ sy’n trafod beth gallwn ni wneud er mwyn cadw’n meddyliau’n iach yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Hannah Catrina Davies

Teimlo cywilydd am fy iechyd meddwl

Fi’n gweld e’n anodd siarad gydag unrhyw un am fel fi’n teimlo, beth sy’n mynd trwy feddwl fi, beth sy’n poeni fi, a sain gwybod pam.

Pwysau cynyddol ar ddelwedd dynion yn ‘frawychus’ : BBC Cymru Fyw

Mae rhybudd bod y pwysau ar ddynion ifanc i fagu cyhyrau mawr a delwedd arbennig yn arwain at iselder a defnydd o gyffuriau.

Pedwar Awgrym ar gyfer Gwneud y Mwyaf o Gwnsela Ar-lein a Dros y Ffôn

Efallai, o ganlyniad i’r coronafeirws, bod eich therapydd wedi gofyn i chi newid i gwnsela dros y ffôn neu ar-lein.

Llinos Dafydd

Mae gan bawb ofidiau

Addasiad Llinos Dafydd o lyfr Jon Burgerman.

Di-enw

Codi’r ‘lockdown’ yn codi gorbryder

O’n i’n ymdopi’n iawn gydag aros adref, bod gyda’r gwr a’r plant pob dydd, gweithio ac addysgu 3 o blant ifanc o adref.