Paranoia

Mae unigolion â pharanoia yn credu bod pobl eraill yn eu herbyn mewn rhyw ffordd.

Paranoia

Mae unigolion â pharanoia yn credu bod pobl eraill yn eu herbyn mewn rhyw ffordd.

Lauren Buxton

Seicosis, diagnosis ac ysbytai

Y munud rydych chi’n ffeindio un pwrpas i fyw, mi wnewch chi ffeindio mwy a mwy, ac mae y rhestr o resymau i fyw yn mynd yn fwy na’r rhestr o rhesymau i farw.

Di-enw

Iselder

Roeddwn wedi cysidro hunanladdiad nifer o weithiau cyn i’r salwch droi’n fwy difrifol; erbyn y pwynt yma, doeddwn i’n methu cael y syniad o hunanladdiad o ‘mhen.