Seicosis

Seicosis yw’r gair sy’n disgrifio profiad o golli cysylltiad â realiti.

Gwrthseicotigau

Defnyddir gwrthseicotigau (antipsychotics) i drin anhwylderau iechyd meddwl sy’n cynnwys symptomau o seicosis

Anhwylder Sgitsoaffeithiol

Schizoaffective disorder

Symptomau seicotig a symptomau sy’n ymwneud â hwyliau yn bresennol gyda’i gilydd yn ystod un episod.

Seicosis

Psychosis

‘Seicosis’ yw’r gair sy’n disgrifio profiad o golli cysylltiad â realiti.

Sgitsoffrenia

Schizophrenia

Cyflwr sy’n effeithio ar y ffordd rydych chi’n meddwl ac yn amharu ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Platfform Gwasanaeth Cymraeg

Yn gweithio dros iechyd meddwl a newid cymdeithasol

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Hafal Gwasanaeth Cymraeg

Prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

meddwl.org Gwasanaeth Cymraeg

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Lauren Buxton

‘Lot ddim yn gwybod y gwir am seicosis’: BBC Cymru Fyw

Mae angen sgwrs agored am seicosis er mwyn chwalu’r stigma yn ôl Lauren Buxton.

Lauren Buxton

Seicosis, diagnosis ac ysbytai

Y munud rydych chi’n ffeindio un pwrpas i fyw, mi wnewch chi ffeindio mwy a mwy, ac mae y rhestr o resymau i fyw yn mynd yn fwy na’r rhestr o rhesymau i farw.