LHDTC+

Os ydych chi’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol neu’n cwestiynu ac yn profi problemau iechyd meddwl, nid ydych ar ben eich hun.

LHDTC+

LGBTQ+

Os ydych chi’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol neu’n cwestiynu ac yn profi anhwylderau iechyd meddwl, nid ydych ar ben eich hun.

Switchboard LGBT+

Llinell gymorth LHDT+.

Stonewall Cymru

“Ry’n ni’n dychmygu byd lle mae pobl LHDTC+ yn rhydd i fod yn ni’n hunain”

Trans Aid Cymru

Yn cefnogi pobl drawsryweddol, aneuaidd a rhyngrywiol ledled Cymru.

Pink Therapy

Yn hyrwyddo therapi i bobl LHDT+.

Pennod 6: ‘’Da ni’n tyfu fyny fel pobl LGBTQ+ efo’r byd yn deud wrthan ni bod ni’n wrong’

Ym mhennod olaf y gyfres hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Wyn, Elinor Lowri a Leo Drayton am eu profiadau o fod yn rhan o’r gymuned LHDTC+. 

Pennod 2: ‘Sdim ots pa bwysau y’f fi, ma’r struggle dal ‘na’

Lewis Owen a Holly Rhys-Ellis yn rhannu eu profiadau o anhwylder bwyta, a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi.

Dylan Cernyw

Byw heb berfformio

Bu criw meddwl.org yn holi Dylan Cernyw ynghylch yr effaith mae methu perfformio o flaen cynulleidfa byw oherwydd y cyfnodau clo wedi’i gael arno.

Tara Bethan

Bywyd a’i Heriau: Tara Bethan ac Alun Saunders

Tara Bethan yn trafod bywyd, y meddwl, drag a lot mwy gyda’r dyn a adnabyddir fel Connie Orff.

Stacy Winson

‘Angen gwell cefnogaeth ar bobl trawsryweddol yng Nghymru’: BBC Cymru Fyw

Mae angen gwell cefnogaeth ar bobl drawsryweddol yng Nghymru.

Stacy Winson

A yw bod yn drawsryweddol yn golygu’n awtomatig eich bod yn isel eich ysbryd?

Cwestiwn yw pam mae iselder ysbryd mor gyffredin yn y gymuned drawsryweddol?

Elinor Rees

Problemau iechyd meddwl yn y gymuned LHDTC+ : Ai cyd-ddigwyddiad yw hyn?

Dwedodd un ffrind sydd yn LHDTC+ i mi fod angen croen trwchus arnoch chi i fod yn LHDTC+. Cytunaf.