Bwlimia

Bydd pobl sydd â bwlimia yn aml yn gorfwyta mewn pyliau, gan wedyn wneud eu hunain yn sâl er mwyn cael gwared arno.

Anhwylderau Bwyta

Eating Disorders

Pan fydd unigolyn yn datblygu agwedd nad yw’n iach tuag at fwyd.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Beat

Cefnogaeth i unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan anhwylderau bwyta.

Platfform

Yn gweithio dros iechyd meddwl a newid cymdeithasol

Mind Cymru

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Hafal

Prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

meddwl.org

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Tri phrofiad o anhwylderau bwyta: Heno

Aled James, Nia Owens a Gwen Edwards yn rhannu eu profiadau o anhwylderau bwyta.

Cai Glover

Cai Glover: Heno

Cai Glover yn rhannu ei brofiad o bwlimia ar Heno.

Ffion Jones

Gwella’n dechrau dod yn bosib

Dwi nawr yn gallu gweld dyfodol i fy hun lle dwi ddim yn sal yn feddyliol – ac o gymharu â sut oeddwn i’n teimlo flwyddyn yn ôl, mae hynny wir yn anhygoel.

Nofel newydd am anhwylderau bwyta : Atebol

Dyma gyfrol ddirdynnol a chignoeth sy’n adrodd stori merch ifanc sy’n byw gydag anorecsia a bwlimia.