Bwlimia

Bydd pobl sydd â bwlimia yn aml yn gorfwyta mewn pyliau, gan wedyn wneud eu hunain yn sâl er mwyn cael gwared arno.

Anhwylderau Bwyta

Eating Disorders

Pan fydd unigolyn yn datblygu agwedd nad yw’n iach tuag at fwyd.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Beat Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogaeth i unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan anhwylderau bwyta.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

‘Gwella fesul tamaid’

Rhaglen hunangymorth hanfodol, awdurdodol, seiliedig ar dystiolaeth sydd wedi cael ei defnyddio gan ddioddefwyr bwlimia ers dros 20 mlynedd.

Aled James, Gwen Edwards, Nia Owens

Tri phrofiad o anhwylderau bwyta: Heno

Aled James, Nia Owens a Gwen Edwards yn rhannu eu profiadau o anhwylderau bwyta.

Cai Glover

Cai Glover: Heno

Cai Glover yn rhannu ei brofiad o bwlimia ar Heno.

Ffion Jones

Gwella’n dechrau dod yn bosib

Dwi nawr yn gallu gweld dyfodol i fy hun lle dwi ddim yn sal yn feddyliol – ac o gymharu â sut oeddwn i’n teimlo flwyddyn yn ôl, mae hynny wir yn anhygoel.

Nofel newydd am anhwylderau bwyta : Atebol

Dyma gyfrol ddirdynnol a chignoeth sy’n adrodd stori merch ifanc sy’n byw gydag anorecsia a bwlimia.

Nigel Owens

Nigel Owens ac iechyd meddwl : BBC Radio Cymru

Bu Nigel Owens yn rhannu ei brofiadau o iselder a bwlimia ar Radio Cymru yn ddiweddar.

Anhwylder Bwyta – Sut alla i helpu?

Efallai y byddwch yn teimlo’n bryderus iawn os ydych yn credu bod gan rywun yr ydych yn agos atynt …