Mania

Mae Mania yn gyfnodau o ymddygiad cyffrous a gorfywiog sy’n cael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Anhwylder Sgitsoaffeithiol

Schizoaffective disorder

Symptomau seicotig a symptomau sy’n ymwneud â hwyliau yn bresennol gyda’i gilydd yn ystod un episod.

Hypomania a Mania

Hypomania and Mania

Cyfnodau o ymddygiad cyffrous a gorfywiog sy’n cael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Ceri Ashe

Bipolar Fi

Pan mae pethau’n dda rwy’n teimlo ar ben y byd, ond pan mae pethau’n ddrwg, mae bywyd yn gallu bod yn lle tywyll iawn.

David Williams

Ypdét: Byw gydag Anhwylder Deubegwn

Fi’n moyn rhoi syniad i chi am shwt mae byw gyda bipolar yn teimlo.

Mari Lovgreen

Mari Lovgreen a’r Baby Pinks : BBC Cymru Fyw

Ar Radio Cymru, bu Mari Lovgreen yn trafod ei llyfr newydd, Brên Babi. Rhannodd ei hanes o’r hyn a elwir yn ‘baby pinks’ – iwfforia ôl-enedigol.

David Williams

Anhwylder Affeithiol Deubegwn

Ces i ddiagnosis o Anhwylder Deubegwn tua 4 mis yn ôl. Ond nid am 4 mis yn unig dwi wedi cael yr anhwylder wrth gwrs. Ar gyfartaledd mae’n cymryd 8 mlynedd i gyrraedd diagnosis cywir yn y D.U.