Ti o bwys

Yn ehangder helaeth yr alaeth,
ti o bwys.

Rhwng dician tocian
cyfnewidiol amser,
ti’n guriad bwriadol
ar gynfas bodolaeth.

Dy chwerthin a’th dristwch,
eiliadau yn nawns y bydysawd.
Pob dewis yn crychdonni,
pob anadliad yn gadarnhad.

Hyd yn oed pan fyddi di’n teimlo’n fach,
cofia – ti o bwys,
mewn stori sy’n dal i ddigwydd.