Iselder

Mae iselder yn hwyliau isel sy’n para am amser hir, ac yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

Miriam Isaac

Nos a Bwrw Glaw

Dwi’n cael pyliau OK ond y rhan fwyaf o’r amser dwi just. Yn. Poeni. Ma’r lleisiau’n gas. Ac yn uchel.

Glesni Williams

Hunanol

Ti mor hunanol. Dwyt ti’n meddwl am neb ond ti dy hun. Dwyt ti byth yna i dy ffrindiau.

Faith Jones

Meddyliau Brawychus

Byddwn i bendant yn dweud bod siarad â rhywun yn angenrheidiol – mae’n helpu wrth gymryd natur frawychus y meddyliau i ffwrdd ychydig pan mae rhywun yn ymwybodol!

Elin Aaron

Dwi Wedi Blino

Dwi wedi blino!  Dwi di cael digon!  Dwi wedi cadw yn bositif am dros flwyddyn ond ma’ hi’n anodd!  

Gweno Lloyd Roberts

Teimlo’n Euog

Deffro am 7, dim awydd codi. Gorwadd yn gwely, ddim isio symud. 8 o’r gloch, plant wedi deffro, dal ddim isio codi, aros yn gwely yn gwylio teledu.

Rhys Jones

Iselder, Adran 136 ac Ymgeisydd Senedd

Penderfynais sefyll yn yr etholiad eleni oherwydd nid yn unig fy mhrofiad yn y byd busnes, ond oherwydd fy mod yn un o’r bobl cafodd eu cadw gan yr heddlu o dan adran 136 o’r ddeddf iechyd meddwl.

Di-enw

Adferiad: Stori mewn 3 rhan

Mae yna dri rhan i’r stori: plentyndod, angau’r arddegau, a thyfu lan.

Iestyn Gwyn Jones

Heno

Cerdd gan Iestyn Gwyn Jones

Glesni Williams

Gwacter a Methiant

Mae gwacter tu mewn i mi yn fy mhen ac yn fy nghalon. Mae’n treuddio i’m gwythiennau ac yn fy llorio am oriau, weithiau dyddiau.

Hannah Catrina Davies

Teimlo cywilydd am fy iechyd meddwl

Fi’n gweld e’n anodd siarad gydag unrhyw un am fel fi’n teimlo, beth sy’n mynd trwy feddwl fi, beth sy’n poeni fi, a sain gwybod pam.

Pwysau cynyddol ar ddelwedd dynion yn ‘frawychus’ : BBC Cymru Fyw

Mae rhybudd bod y pwysau ar ddynion ifanc i fagu cyhyrau mawr a delwedd arbennig yn arwain at iselder a defnydd o gyffuriau.

Sian Harries

Hel Meddyliau gyda Sian Harries

Bu criw meddwl.org yn holi’r sgriptwraig a pherfformwraig comedi Sian Harries am ei phrofiadau gyda’i hiechyd meddwl, endometriosis a therapi.