Iselder ôl-enedigol ac iechyd meddwl amenedigol

Postnatal depression and perinatal mental health

Gellir ei gael unrhyw bryd rhwng yr adeg rydych chi’n canfod eich bod yn feichiog hyd at flwyddyn ar ôl rhoi genedigaeth.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

PANDAS

Cefnogaeth a gwybodaeth i unigolion a’u teuluoedd sy’n byw gyda iselder ôl a chyn enedigol.

Platfform Gwasanaeth Cymraeg

Yn gweithio dros iechyd meddwl a newid cymdeithasol

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Hafal Gwasanaeth Cymraeg

Prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

meddwl.org Gwasanaeth Cymraeg

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Eleri Barder

Roedd y dyddiau’n hir ond hedfanodd y flwyddyn: fy nhaith gyda Iselder ôl-enedigol

Wnes i erioed dychmygu y byddwn i wedi dioddef o Post Natal Depression, wedi’r cyfan roedd pethau’n iawn wedi geni fy merch hynaf bron i dair blynedd yn gynharach. 

70% o famau newydd yn profi anawsterau iechyd meddwl : Metro

Mae 70% o famau newydd a beichiog yn profi anhawster iechyd meddwl o ryw fath yn ystod neu ar ôl beichiogrwydd.

Mamau yn dioddef heb uned arbenigol : BBC Cymru Fyw

Mae mamau newydd sydd â salwch meddwl yn “dioddef’ oherwydd diffyg uned mam a baban yng Nghymru.

Mamau newydd yn cefnogi ei gilydd : BBC Cymru Fyw

Mae criw o famau ym Mhowys wedi sefydlu grŵp er mwyn cefnogi ei gilydd i ddygymod â phroblemau iechyd meddwl sydd gan rai yn sgil genedigaeth.