Iestyn Gwyn Jones

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Sgwrs am bwysigrwydd gwasanaethau iechyd a lles yn Gymraeg i blant a phobl ifanc

Pennod 4: ‘Fi’n ok, fi dal ‘ma, dal i fynd…’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Jones a Gruff Jones am iselder, awtistiaeth, cerddoriaeth, a’r pwysau i gydymffurfio. 

Iestyn Gwyn Jones

Tu ôl i’r Wên : Prynhawn Da S4C

Sgwrs gyda Iestyn, un o gyfranwyr y podlediad ‘Tu ôl i’r wên’, ar raglen Prynhawn Da.

Iestyn Gwyn Jones

‘Tu ôl i’r Wên’

Cân gan Iestyn Gwyn Jones i gyd-fynd â’n podlediad newydd, ‘Tu ôl i’r wên’.

Iestyn Gwyn Jones

Heno

Cerdd gan Iestyn Gwyn Jones