Twyll

Amhuredd yn dy feddwl.
Dagrau’n gaeth i waliau dy ymennydd,
Ond llifo wnânt ym mhreifatrwydd dy obennydd.

Cuddio gwg tu ôl i fwgwd bo
Gwen ffug ‘di parlysu ar dy wefus,
Boddi’r lleisiau yn dy ben â sgwrs barablus.

Yn dy ben troella’r gwenwyn,
Dy chwerthiniad mor wag ag adfail,
Dy feddyliau yng nghlwm yn nwylo’r cythraul.

Mae’n galed i dy gredu,
Ffrâm goch yn amlinellu dy lygaid,
Cwmwl o dristwch yn meddiannu dy enaid

Ti’n esgus bod hapusrwydd,
Ond gwêl pawb y crac yn y llun
Wel pawb heblaw, efallai, amdanat ti dy hun.