Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Sgwrs am bwysigrwydd gwasanaethau iechyd a lles yn Gymraeg i blant a phobl ifanc gyda Non Parry, Iestyn Gwyn Jones, Dr Rhys Bevan Jones a Dr Llinos Roberts. Cynhaliwyd y digwyddiad gyda Chymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd 2023.