Cymdeithas yr Iaith

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Dydd Llun 29 Mai | 2pm | Stondin Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Sgwrs am bwysigrwydd gwasanaethau iechyd a lles yn Gymraeg i blant a phobl ifanc

Iechyd Meddwl a’r Gymraeg

Cynhaliwyd trafodaeth ar iechyd meddwl, ar y cyd rhwng meddwl.org a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Trafodaeth ar iechyd meddwl yn Eisteddfod yr Urdd

Cynhelir trafodaeth ar iechyd meddwl, ar y cyd rhwng meddwl.org a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Hedydd Elias

Diffygion difrifol gwasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg

Mae diffyg darpariaeth ddigonol o wasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg yn ôl ymgyrchwyr.

Nia Llywelyn

Lansiad meddwl.org : Nia Llywelyn

Nia Llywelyn yn cyfeirio at ymchwil a wnaed gan Gymdeithas yr Iaith sy’n dangos bod prinder gweithwyr iechyd meddwl sy’n medru’r Gymraeg.

Iechyd meddwl a’r Gymraeg

Lansiad swyddogol gwefan meddwl.org, sgyrsiau am brofiadau a thrafodaeth ar iechyd meddwl.

Diffyg gweithwyr iechyd meddwl Cymraeg : Cymdeithas yr Iaith

Mae ceisiadau rhyddid gwybodaeth yn dangos bod diffyg staff sy’n medru’r Gymraeg yn y gwasanaethau iechyd meddwl.