Iechyd meddwl a’r menopôs

Sgwrs banel am sut mae’r menopôs yn effeithio ar y meddwl a’r corff yng nghwmni Heulwen Davies, Rwth Baines, Judith Owen, Emma Walford, Iola Ynyr, a gair gan Meinir Edwards.

Digwyddiad ar y cyd rhwng Cylchgrawn Cara a meddwl.org a gynhaliwyd yn Eisteddfod Genedlaethol 2023.

Gwybodaeth am iechyd meddwl a’r menopôs