Iselder

Mae iselder yn hwyliau isel sy’n para am amser hir, ac yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

Psychology Tools

Adnoddau hunan-gymorth.

meddwl.org

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Pennod 4: ‘Fi’n ok, fi dal ‘ma, dal i fynd…’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Jones a Gruff Jones am iselder, awtistiaeth, cerddoriaeth, a’r pwysau i gydymffurfio. 

Chris Jones

’Tynna dy hun at ‘i gilydd!’

Tynna dy hun at ‘i gilydd. Paid â bod mor wirion. Ti mor anniolchgar. Gwena!

Di-enw

Blog Mis Atal Hunanladdiad

Dros y misoedd diwethaf mae hunanladdiad wedi dod yn fwy personol i mi gan mod i wedi bod yn teimlo’n hunanladdol. Mae nhw wedi bod y misoedd gwaethaf dwi erioed wedi eu profi.

Marc Skone

Marc Skone

Y perfformiwr Marc Skone sy’n rhannu ei brofiad o iselder.

Mared Roberts

Ysgrifennu ‘Tami’

Mae’n bwysig cofio bod gan bawb iechyd meddwl, ac mae pawb yn brwydro yn erbyn rhywbeth, hyd yn oed os nad yw hynny’n amlwg ar yr olwg gynta’.

Miriam Isaac

Nos a Bwrw Glaw

Dwi’n cael pyliau OK ond y rhan fwyaf o’r amser dwi just. Yn. Poeni. Ma’r lleisiau’n gas. Ac yn uchel.

Glesni Williams

Hunanol

Ti mor hunanol. Dwyt ti’n meddwl am neb ond ti dy hun. Dwyt ti byth yna i dy ffrindiau.

Faith Jones

Meddyliau Brawychus

Byddwn i bendant yn dweud bod siarad â rhywun yn angenrheidiol – mae’n helpu wrth gymryd natur frawychus y meddyliau i ffwrdd ychydig pan mae rhywun yn ymwybodol!

Elin Aaron

Dwi Wedi Blino

Dwi wedi blino!  Dwi di cael digon!  Dwi wedi cadw yn bositif am dros flwyddyn ond ma’ hi’n anodd!