Dr Rhys Bevan Jones

Dr Rhys Bevan Jones

Allwch chi helpu gyda’r prosiect ‘Cymorth digidol i bobl ifanc gyda’u hwyliau a’u lles’?

Mae pobl ifanc 13-19 oed sydd yn profi problemau gyda’u hwyliau a’u lles (e.e. hwyliau isel) a’u rhieni/gofalwyr yn gallu cymryd rhan yn y prosiect.

Hawl Iaith – Hawl Iechyd

Sgwrs am bwysigrwydd gwasanaethau iechyd a lles yn Gymraeg i blant a phobl ifanc