mae lle i iechyd meddwl mewn gwaith creadigol hefyd…

Cerdd a’i chyfansoddwyd yn rhan o #Her100Cerdd 2017 ar gais meddwl.org.
Bardd: Iestyn Tyne

Cerdd gan y bardd Tudur Hallam i’w frawd, Trystan, yn ystod cyfnod o iselder. Cyhoeddwyd y gerdd yn ei gyfrol Parcio (Barddas, 2019). Mae’r gyfrol ar gael mewn siopau Cymraeg ac ar wefan gwales.com am £8.95.

 

Cerdd gan y bardd Tudur Hallam am gyfnod o iselder. Cyhoeddwyd y gerdd yn ei gyfrol Parcio (Barddas, 2019). Mae’r gyfrol ar gael mewn siopau Cymraeg ac ar wefan gwales.com am £8.95.

 

Cerdd a’i chyfansoddwyd gan Anni Llŷn ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2019 mewn ymateb i’r erthygl ’10 celwydd mae iselder yn ei ddweud wrthym’ ar ein gwefan, meddwl.org. Gwnaethpwyd y celf yn arbennig gan Bethan Mai i gyd-fynd â’r gerdd.

 

Dylunydd: Anna Gwenllian

 

Cliciwch i ddarllen y darn yn llawn. Darn a gyhoeddwyd yn wreiddiol yng ngholofn Manon Steffan Ros yng nghylchgrawn Golwg ar 7 Chwefror 2019 i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Plant.

 

‘Ga’ i beidio?’ – Cerdd ar achlysur y Nadolig 2018. Bardd: Karen Owen.

 

Cerdd o gasgliad Ela.
Cliciwch i ddarllen mwy o’i gwaith!
Yn ei chyfrol Syllu ar waliau, mae Ffion wedi cyhoeddi dau ysgrif yn ymwneud â pherthynas gydag alcohol ac effaith ar iechyd meddwl – ‘Sych’ a ‘Lle ydw i rŵan?’ – Cliciwch i’w darllen.
Diolch i Ffion ac i’r Lolfa am ganiatau i ni rannu’r darnau hyn. Gallech brynu’r gyfrol yn llawn yma.

 

Rheda‘ – cerdd gan unigolyn sy’n deithwraig brwd.
Bardd: Llio Maddocks

Tachwedd – trac oddi ar albym Lleuwen, ‘Tân‘. Cân sy’n berthnasol i bobl sy’n byw gydag anhwylderau tymhorol.

Cliciwch yma i ddarllen y geiriau’n llawn.

Cerdd a gyfansoddwyd ar gyfer ‘Blue Monday‘ gan Iestyn Tyne fel rhan o brosiect Bardd y Mis Radio Cymru yn Ionawr 2017.  Mae’r gerdd hefyd wedi’i chyhoeddi yn ei gyfrol gyntaf, ‘Addunedau‘.

 

Cerdd gan y bardd Hywel Griffiths, i’w wraig Alaw.
Cyhoeddwyd yn ei gyfrol Llif Coch Awst (golygwyd gan Barddas)
Ar gael mewn siopau Cymraeg lleol ac ar wefan Gwales am £8.95
Cerdd gan y bardd Hywel Griffiths, i’w wraig Alaw. Cyhoeddwyd yn ei gyfrol Llif Coch Awst (golygwyd gan Barddas) Ar gael mewn siopau Cymraeg lleol ac ar wefan Gwales am £8.95

 

Cerdd a gyfansoddwyd ar gyfer cyhoeddiad yng nghyfrol Gyrru drwy Storom (Golygydd: Alaw Griffiths. Gwasg: Y Lolfa)
Bardd: Iwan Rhys

 

Pwt o ddarn rhyddiaith greadigol Iwan Foulkes i’w fam a phawb arall a gaiff eu heffeithio gan iselder dwys. Cliciwch ar y llun neu yma i ddarllen y darn cyfan.

 

Perfformiad Alffa o’u cân newydd ‘Babi Mam’ ym Maes B – Eisteddfod Sir Conwy, Llanrwst (Awst 2019). Cliciwch yma i ddarllen pam fod Dion a Sion wedi mynd ati i ysgrifennu hon.

 

‘Hedfan awyren’ – Manon Steffan Ros. Un o golofnau Manon i gylchgrawn Golwg 360, a gyhoeddwyd yn ddiweddarach fel rhan o’i chyfrol, ‘Golygon’ (2017). Cliciwch yma i ddarllen y darn cyfan.

 

‘Paid a bod ofn gofyn am gymorth’
Celf a grewyd ym Mangor yn ystod yr Hydref 2017 i guddio gwaith adeiladu.
Dylunyd: Pete Jones
petejonesart.com

 

Cerdd a’i chyfansoddwyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017
Bardd: @osianrhysjones
osian.cymru

 

Delwedd a grewyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017
Dylunydd: @EfaLois | Tumblr

 

Cerdd yn portreadu gwewyr meddwl unigolyn wedi’i threisio. Cliciwch i barhau i ddarllen. 
Bardd: Llinos Dafydd

 

Cerdd fuddugol Cadair y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015.
Bardd: Miri Collard

 

Dylunydd: Efa Lois | Tumblr 
29 Hydref 2017

 

Darllenwch y darn llawn
Monolog Luc Estevez; daeth ei wraidd o fywydau rhai oedd yn byw gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)

 

Dylunydd: Efa Lois | Tumblr
29 Hydref 2017

 

Cerdd a gyfansoddwyd yn ôl ym Mawrth 2015 gan Gwen Goddard

 

 

 

 

 

 

Rhannu