Nadolig

Nadolig

Gall cyfnod y Nadolig fod yn gyfnod hapus a llawen, ond gall hefyd fod yn adeg heriol iawn o’r flwyddyn.

meddwl.org

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Golwg360

Meddwl.org yn cael ei gydnabod fel elusen gofrestredig

Yr wythnos hon, daw carreg filltir bwysig i’r sefydliad, wrth iddynt gael eu cydnabod fel elusen gofrestredig – y cyntaf o’r fath yng Nghymru.

Betsan Jane

Creu addurn Nadolig gyda Betsan

Wyddoch chi bod gwnio a gwneud ymarferion creadigol yn medru i helpu ymlacio’r corff a’r meddwl?

Samariaid yn cael 9,000 o alwadau dros y Nadolig : BBC Cymru Fyw

Y llynedd fe gafodd y Samariaid – sydd ben arall y ffôn 24 awr o bob dydd – 9,000 o alwadau yng Nghymru adeg y Nadolig.

Caryl Parry Jones a Miriam Isaac : Heno

Caryl Parry Jones a Miriam Isaac yn sgwrsio am eu cyngherddau Nadolig, meddwl.org ac iechyd meddwl.

Karen Owen

‘Ga’ i beidio?’ – Karen Owen

Cerdd gan Karen Owen ar achlysur y Nadolig 2018.

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rhoi cyngor ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl y Nadolig hwn

“Gall fod yn anodd cyfaddef nad ydych yn teimlo’n dda yn ystod cyfnod o’r flwyddyn sydd i fod mor hapus”

Sophie Ann Hughes

Ffarwelio â blwyddyn arall…

Dwi’n ffendio’r ‘dolig yn gyfnod ddigon heriol, am resymau nad ydyn nhw’n amlwg ond rywust ma’r tensiynau a’r sdres sy’n arwain ato’n llwyddo, os nad ydw i’n ofalus, i dynnu’r mwynhad.

Miloedd o bobl yng Nghymru yn cael trafferth ymdopi dros gyfnod y Nadolig

“Er bod y Nadolig yn rhywbeth i edrych ymlaen ato i lawer o bobl yng Nghymru, gall hefyd ddod â phwysau ychwanegol megis straen ariannol, unigrwydd a theimlad bod rhaid i bopeth fod yn berffaith.”