Nadolig

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Elin Angharad Davies

Mae’n iawn

Mae’n iawn dweud “na” am ‘leni, a nofio’n groes i’r lli. Wrth fod yn glên â thi dy hun, gwna’r hyn sy’n ‘iawn’ i ti.

Ymdopi dros gyfnod y Nadolig

Gall cyfnod y Nadolig fod yn gyfnod hapus a llawen, ond gall hefyd fod yn adeg heriol iawn o’r flwyddyn.

Elin Angharad Davies

Blwyddyn newydd well

Fe gofiwn am anwyliaid cu A gollwyd ‘leni’n greulon Trysorwn yr atgofion lu A’u cadw’n nwfn ein calon.

Elin Angharad Davies

Dolig

Does dim angen bod yn ferthyr. Gwisgo gwên, cael hwyl a sbri. Bydda’n glên a thi dy hunan. Gwna yr hyn sy’n iawn i ti.

Nia Owens

Adeg y Nadolig efo anhwylder bwyta

Ma hi’n bosib i wella digon fel eich bod chi’n gallu rheoli’r llais yn eich pen digon i joio’r Nadolig yn llawn.

Elin Angharad Davies

Un

Un anrheg yn llai dan y goeden. Un gadair yn llai wrth y bwrdd. Un cerdyn yn llai i’w ‘sgrifennu. Un annwyl yn llai yn y cwrdd.

Arddun Rhiannon, Golwg360, Manon Elin

Meddwl.org yn cael ei gydnabod fel elusen gofrestredig

Yr wythnos hon, daw carreg filltir bwysig i’r sefydliad, wrth iddynt gael eu cydnabod fel elusen gofrestredig – y cyntaf o’r fath yng Nghymru.

Betsan Jane

Creu addurn Nadolig gyda Betsan

Wyddoch chi bod gwnio a gwneud ymarferion creadigol yn medru i helpu ymlacio’r corff a’r meddwl?

Samariaid yn cael 9,000 o alwadau dros y Nadolig : BBC Cymru Fyw

Y llynedd fe gafodd y Samariaid – sydd ben arall y ffôn 24 awr o bob dydd – 9,000 o alwadau yng Nghymru adeg y Nadolig.

Caryl Parry Jones, Miriam Isaac

Caryl Parry Jones a Miriam Isaac : Heno

Caryl Parry Jones a Miriam Isaac yn sgwrsio am eu cyngherddau Nadolig, meddwl.org ac iechyd meddwl.

Karen Owen

Ga’ i beidio?

Ga’ i beidio sgwennu cardiau sy’n dweud fod pethau’n iawn? Ga’ i beidio boddi’r ysbryd mewn potel hanner llawn? Ga’ i, ‘leni, beidio dod i’r sbri tra bydda’ i’n trwsio ‘nghalon i?