Ysgol

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Athrawon

Gwybodaeth i athrawon ar sut i gefnogi pobl ifanc.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Meic Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth sy’n rhoi cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc dan 25 oed yng Nghymru

Childline Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth 24/7 i blant a phobl ifanc dan 19 oed ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol.

Area 43 Gwasanaeth Cymraeg

Gwasanaeth cwnsela, gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc dan 25 yng Ngheredigion a …

Katie Dunwoody

Y Flwyddyn Olaf

Gan gyrraedd y cyfnod yma, Yr arholiadau yn agosáu, Dim ots y canlyniadau, Mae bywyd dal i barhau.

Pecyn lles newydd am ddim i blant

I nodi Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2024, rydym wedi cydweithio gyda Llifo’n Llawen i greu pecyn lles newydd am ddim i ddefnyddio gyda phlant.

Pecyn lles i blant

Pecyn lles i blant wedi ei ddylunio gan Llifo’n Llawen yn arbennig i meddwl.org.

Pecyn adnoddau i ysgolion (HATW)

Pecyn o adnoddau iechyd meddwl i’r ystafell ddosbarth gan Heads Above the Waves.

Ymdopi gydag arholiadau

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo o dan straen yn ystod y cyfnod arholiadau, ond mae llawer o bethau y galli di eu gwneud i ymdopi.

Kariad – Hud sy’n rhoi gwên yn eich calon

Tybed beth sy’n helpu chi deimlo’n well pan fyddwch chi’n teimlo’n drist?

Ymdopi gyda chanlyniadau arholiadau

Mae teimlo’n nerfus ac ansicr cyn casglu dy ganlyniadau yn naturiol. Dyma rai cynghorion gan @instagymraeg ar sut i ymdopi: