Llyfrau

‘Twm y Llew’

Pecyn o 5 llyfr i blant sy’n hybu llythrennedd, lles a iechyd meddwl da, gan ddilyn y model Pum Ffordd at Les.

Iola Ynyr

Rhagflas: ‘Camu’ – Iola Ynyr

Daw’r darn isod o ‘Camu’ – cyfres o ysgrifau hunangofiannol newydd gan Iola Ynyr.

‘Un yn ormod’ – gol. Angharad Griffiths

Mae 13 o gyfranwyr yn trafod yn onest eu perthynas â diod, ac yn rhannu eu profiadau o godi o’r gwaelod dwfn a phenderfynu na fyddan nhw byth eto yn cael un yn ormod.

‘Camu’ – Iola Ynyr

Cyfres o ysgrifau hunangofiannol sydd yn gwibio trwy atgofion ond yn rhoi lle i’r dychymyg blethu lliw hefyd.

Llyfrau iechyd meddwl AM DDIM

Rydyn ni’n falch i gydweithio gyda’r Cyngor Llyfrau i rannu llyfrau AM DDIM* drwy gydol mis Mawrth gyda’r cod ‘Darllen yn Well’!

Caryl Parry Jones

Caryl Parry Jones : Heno

Diolch i Caryl am ei geiriau caredig! Mae elw gwerthiant y gyfrol hyfryd a olygwyd ganddi, ‘Gair o Galondid’ (Gwasg y Bwthyn, 2022), yn mynd i meddwl.org a gellir ei brynu o’ch siop lyfrau lleol neu yma.

‘Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig’

Gyda’r canllaw bach hwn byddwch yn dysgu sut i oresgyn gorbryder gan ddefnyddio rhaglen hunangymorth effeithiol.

Marged Elen Wiliam

‘Y Pump’ – Marged Elen Wiliam

Dyma Marged Elen Wiliam yn sôn am gyfres lyfrau Y Pump, sy’n cyffwrdd â nifer o faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl.

Mared Roberts

Ysgrifennu ‘Tami’

Mae’n bwysig cofio bod gan bawb iechyd meddwl, ac mae pawb yn brwydro yn erbyn rhywbeth, hyd yn oed os nad yw hynny’n amlwg ar yr olwg gynta’.

Arddun Rhiannon

ADOLYGIAD: ‘Un Yn Ormod’ (Y Lolfa, 2020)

Cyfrol sydd yn ymdrin â phrofiadau pobl a’u perthynas ag alcohol yw Un yn Ormod

Rhagflas: ‘Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig’ (y Lolfa)

Daw’r darn isod o Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig gan Yr Athro Kevin Gournay a gyhoeddir gan y Lolfa.

Rhagflas: ‘Llythyrau Adferiad – At bobl sy’n wynebu iselder’ (y Lolfa)

Daw’r darn isod o Llythyrau Adferiad – At bobl sy’n wynebu iselder a olygwyd gan James Withey ac Olivia Saga a gyhoeddir gan y Lolfa.