Dynion

Dynion

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ond gall stigma wneud dynion yn bryderus i fod yn agored am eu profiadau a gofyn am gymorth.

Men’s Sheds Cymru

Grwpiau cefnogi i ddynion.

Marc Skone

Marc Skone

Y perfformiwr Marc Skone sy’n rhannu ei brofiad o iselder.

Pwysau cynyddol ar ddelwedd dynion yn ‘frawychus’ : BBC Cymru Fyw

Mae rhybudd bod y pwysau ar ddynion ifanc i fagu cyhyrau mawr a delwedd arbennig yn arwain at iselder a defnydd o gyffuriau.

Siôn Jenkins

‘Dim cywilydd mewn derbyn bod gen ti broblem iechyd meddwl’ : BBC Cymru Fyw

Bu’r cyflwynydd teledu, Siôn Jenkins, yn rhannu ei brofiad o orbryder ar raglen Ein Byd:Tu ôl i’r wên a gyda BBC Cymru Fyw yn ddiweddar.

Alffa

‘Babi Mam’ – Alffa

“Y tueddiad mewn caneuon fel hyn ac am y pwnc penodol ydi i drafod sut bod dyn ddim yn fod i grio”

Lansio ymgyrch i ddynion : Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru wedi lansio ymgyrch i annog dynion i drafod eu hiechyd meddwl.

Rhys Dafis

Rhys Dafis – Tashwedd : Hansh

Dyma Rhys Dafis yn egluro pam ei fod yn cymryd rhan yn Tashwedd eleni.

Y golled deuluol tu ôl i her Tashwedd Daf Du : BBC Cymru Fyw

Yn ystod mis Tachwedd, bu Dafydd Meredydd yn tyfu mwstash mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl ymysg dynion.

Rhys Owain Jones

Dim cywilydd, dim cyfrinachau. Cyfathrebwch.

Mae’n dal i fod yn destun tabŵ i lawer, yn enwedig ymysg dynion. Rhywsut, rydyn ni’n ei chael hi’n anoddach rhyddhau ein teimladau ac yn tueddu i feddwl bod rhaid i ni ymddangos yn “macho” drwy’r amser.

Jac Wilde

Iselder a phobl ifanc : BBC

Mae Jac Wilde yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc

Nigel Owens

Cyfweliad gyda Nigel Owens

Mae Nigel Owens yn ddyfarnwr rygbi rhyngwladol. Bu criw Gwefan Meddwl yn trafod iechyd meddwl gydag ef yn ddiweddar.