Dynion

Dynion

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ond gall stigma wneud dynion yn bryderus i fod yn agored am eu profiadau a gofyn am gymorth.

Pwrpas Gwasanaeth Cymraeg

Nod Pwrpas yw creu un pwynt cyfeirio ar gyfer dynion a allai fod yn teimlo pwysau ac yn ansicr pa gymorth sydd ar gael iddyn nhw. Bydd Pwrpas yn helpu dynion i adnabod a chydnabod eu problemau ac yna dechrau’r broses o wneud rhywbeth amdanyn nhw.

Men’s Sheds Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Grwpiau cefnogi i ddynion.

Pennod 4: ‘Fi’n ok, fi dal ‘ma, dal i fynd…’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Jones a Gruff Jones am iselder, awtistiaeth, cerddoriaeth, a’r pwysau i gydymffurfio. 

Marc Skone

Marc Skone

Y perfformiwr Marc Skone sy’n rhannu ei brofiad o iselder.

Pwysau cynyddol ar ddelwedd dynion yn ‘frawychus’ : BBC Cymru Fyw

Mae rhybudd bod y pwysau ar ddynion ifanc i fagu cyhyrau mawr a delwedd arbennig yn arwain at iselder a defnydd o gyffuriau.

Siôn Jenkins

‘Dim cywilydd mewn derbyn bod gen ti broblem iechyd meddwl’ : BBC Cymru Fyw

Bu’r cyflwynydd teledu, Siôn Jenkins, yn rhannu ei brofiad o orbryder ar raglen Ein Byd:Tu ôl i’r wên a gyda BBC Cymru Fyw yn ddiweddar.

Alffa

Babi Mam

“Y tueddiad mewn caneuon fel hyn ac am y pwnc penodol ydi i drafod sut bod dyn ddim yn fod i grio”

Lansio ymgyrch i ddynion : Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru wedi lansio ymgyrch i annog dynion i drafod eu hiechyd meddwl.

Rhys Dafis

Rhys Dafis – Tashwedd : Hansh

Dyma Rhys Dafis yn egluro pam ei fod yn cymryd rhan yn Tashwedd eleni.

Y golled deuluol tu ôl i her Tashwedd Daf Du : BBC Cymru Fyw

Yn ystod mis Tachwedd, bu Dafydd Meredydd yn tyfu mwstash mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl ymysg dynion.

Rhys Owain Jones

Dim cywilydd, dim cyfrinachau. Cyfathrebwch.

Mae’n dal i fod yn destun tabŵ i lawer, yn enwedig ymysg dynion. Rhywsut, rydyn ni’n ei chael hi’n anoddach rhyddhau ein teimladau ac yn tueddu i feddwl bod rhaid i ni ymddangos yn “macho” drwy’r amser.