Arholiadau

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo o dan straen yn ystod y cyfnod arholiadau, ond mae llawer o bethau y galli di eu gwneud i ymdopi.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Katie Dunwoody

Y Flwyddyn Olaf

Gan gyrraedd y cyfnod yma, Yr arholiadau yn agosáu, Dim ots y canlyniadau, Mae bywyd dal i barhau.

Ymdopi gydag arholiadau

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo o dan straen yn ystod y cyfnod arholiadau, ond mae llawer o bethau y galli di eu gwneud i ymdopi.

Ymdopi gyda chanlyniadau arholiadau

Mae teimlo’n nerfus ac ansicr cyn casglu dy ganlyniadau yn naturiol. Dyma rai cynghorion gan @instagymraeg ar sut i ymdopi:

Naomi

Diwrnod Canlyniadau ac edrych ar ôl eich iechyd meddwl

Ar ôl blwyddyn heriol gyda fy iechyd meddwl, roedd amser arholiadau wedi bod yn andros o anodd hyd yn oed gyda’r gefnogaeth oedd gennai o fy nghwmpas.

Mwy yn chwilio am gymorth oherwydd pryder am ganlyniadau arholiadau : Golwg360

Mae nifer cynyddol o bobol ifanc yn chwilio am gymorth er mwyn ymdopi â phwysau canlyniadau arholiadau.