Heddwch Meddwl

Wythnos iechyd meddwl,
Ar draws y byd.
Dathlu gobaith yn y tywyllwch,
Diwrnodau i uno ar y cyd.

Dydd a nôs, mae’r meddwl yn llifo.
Yn yr ymennydd mae ansicrwydd yn dod.
Cofiwch yn fanyn da ni’n gwario’r holl amser,
Gwnewch hi’n lle neis i fod.

Cymryd camau bach,
i’n gofalu am les,
Deall ein teimladau, siaradwch!
Byddwch y gwres.

Ynghyd, byddwn yn sefyll,
yn gryf ac yn barod.
Yn ymdrin â’n hiechyd meddwl,
yn llawn o gariad a chalon.

Mae’r daith yn unigryw,
ond ni fyddwn byth yn unig.