Katie Dunwoody

Katie Dunwoody

Heddwch Meddwl

Wythnos iechyd meddwl, Ar draws y byd. Dathlu gobaith yn y tywyllwch, Diwrnodau i uno ar y cyd.

Katie Dunwoody

Y Flwyddyn Olaf

Gan gyrraedd y cyfnod yma, Yr arholiadau yn agosáu, Dim ots y canlyniadau, Mae bywyd dal i barhau.

Katie Dunwoody

Golau ar y Gorwel

Blwyddyn yn ôl roedd bywyd yn parhau, tra o’n i dal i grio. Neb wir yn sylwi, faint o’n i’n trio.

Katie Dunwoody

Meddiannu fy Meddwl

Dwi ond yn gofyn I fod yn iawn. Am ddiwrnod heb boeni, A lle di’r ymennydd ddim yn llawn.

Katie Dunwoody

Gobaith

Dim digon o “likes” Dim digon o sylwadau, Pryd ‘di’r amser i agor ein llygadau?