Llyfrau

Rhestr Ddarllen meddwl.org

Dyma restr ddarllen i’r Cyngor Llyfrau i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020.

Llwyfan i Iechyd Meddwl ar Ddiwrnod y Llyfr : Cyngor Llyfrau Cymru

Bydd panel o chwech arbenigwr yn trafod manteision llyfrau hunangymorth i gefnogi iechyd meddwl a lles.

Manon Elin

ADOLYGIAD: ‘Sut Dwi’n Teimlo’ (Rily, 2019)

Addasiad Cymraeg o’r llyfr My Mixed Emotions, sy’n ganllaw i blant ynghylch adnabod a dysgu am eu teimladau.

Manon Elin

ADOLYGIAD: ‘Madi’ – Dewi Wyn Williams (Atebol, 2019)

Dyma nofel bwerus a dirdynnol am ferch yn ei harddegau sy’n datblygu anorecsia a bwlimia, a’i brwydr hi â’r anhwylderau hynny.

Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechyd meddwl

Fideo o’r digwyddiad a gynhaliwyd ar y cyd gyda’r Lolfa yn Eisteddfod 2019.

Ffion Dafis

‘Sych?’ a ‘Lle ydw i rŵan?’ – Ffion Dafis

Cyhoeddwyd y ddau ddarn isod yn wreiddiol yng nghyfrol Ffion Dafis, Syllu ar walia (y Lolfa, 2017).

Llyfrau ar bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl : Darllen yn Well

Mae The Reading Agency yn gweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru er mwyn cyfieithu llyfrau sydd ar y rhestr i’r Gymraeg.

Wyn Williams

Argyfwng #iechydmeddwl y Gymraeg

Wrth gwrs, y gwahaniaeth mawr rhwng – dwedwch chi – cancr ac iechyd meddwl, yw bod yna llawer yn fwy y gall dioddefwr iechyd meddwl ei wneud o ran ymateb iddo.

Nofel newydd am anhwylderau bwyta : Atebol

Dyma gyfrol ddirdynnol a chignoeth sy’n adrodd stori merch ifanc sy’n byw gydag anorecsia a bwlimia.

Louise Tribble

Hel Meddyliau gyda Louise Tribble

Bu criw meddwl.org yn holi Louise Tribble, awdur llyfr ‘Mili Meddwl’, am ei phrofiadau hi o iechyd meddwl a’r ysgogiad i ysgrifennu’r llyfr yma i blant.

Diffyg adnoddau i helpu pobl ifanc â galar yn y Gymraeg : BBC Cymru Fyw

Mae yna ddiffyg adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gael i helpu pobl ifanc ymdopi â galar, yn ôl awdures.

Hel Meddyliau

Fideo o’r drafodaeth ‘Hel Meddyliau’ a gynhaliwyd yn y Babell Lên yn Eisteddfod 2018.