Straen

Straen yw’r teimlad o fod dan bwysau anarferol. Gall straen effeithio arnom mewn nifer o ffyrdd yn gorffol ac yn emosiynol.

Beth yw hunan-ofal?

Gall hunan-ofal helpu i gynnal a gwella ein lles yn gyffredinol.

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Ymwybyddiaeth ofalgar (mindfulness) yw’r dull o ganolbwyntio ein sylw ar y funud hon.

Straen

Stress

Yr anghydbwysedd rhwng y galwadau arnom ni a’n gallu i ymdopi â’r galwadau hyn.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Canna Consulting Gwasanaeth Cymraeg

Hyfforddiant a gweithdai i gefnogi lles ac iechyd meddwl yn y gweithle.

Bywyd ACTif Gwasanaeth Cymraeg

Cwrs hunan-gymorth ar-lein am ddim.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

‘Meddylgarwch’

Ymarferion dyddiol syml a phwerus y gellir eu cyflwyno i fywyd er mwyn torri’r cylch gorbryder, straen, tristwch a blinder. Yn cynnwys CD.

‘Rheoli Straen’ – Jim White

Addasiad Cymraeg o Stress Control gan Jim White, sy’n cynnig cymorth ynghylch sut i reoli pob math o straen yn ein bywydau.

Dr Angharad Wyn

Mis Ymwybyddiaeth Straen

Yn syml, straen ydy’r anghydbwysedd rhwng y galwadau arnom ni a’n gallu i ymdopi â’r galwadau hyn.