Dibyniaeth

Mae dibyniaeth yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol, a bydd yr unigolyn yn dioddef symptomau diddyfnu os na fydd yn defnyddio’r sylwedd.

Gamblo

Yn ogystal â’r effeithiau amlwg y gallai problem gamblo ei gael ar eich sefyllfa ariannol, gallai hefyd gael effaith ddifrifol ar eich iechyd meddwl.

Cyffuriau

Drugs

Mae dibyniaeth ar gyffuriau yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol.

Alcohol

Mae dibyniaeth ar alcohol yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol.

Dibyniaeth

Addictions

Pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol i rywbeth.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

DAN 24/7

Llinell gymorth cyffuriau ac alcohol Cymru.

Barod

Cymorth ac arweiniad i rai sy’n cael eu heffeithio gan eu harferion defnyddio alcohol neu gyffuriau, neu gan arferion rhywun arall.

Enfys

Cefnogaeth emosiynol i feddygon yng Nghymru sydd ag anawsterau gyda dibyniaeth.

Platfform

Yn gweithio dros iechyd meddwl a newid cymdeithasol

Mind Cymru

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Hafal

Prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

Ystafell Fyw

Cefnogaeth i’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth.