Alcohol

Mae alcohol yn effeithio ar y ffordd rydym yn gweld pethau, ein hwyliau a’n hymddygiad.

Alcohol

Mae dibyniaeth ar alcohol yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol.

Dibyniaeth

Addictions

Pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol i rywbeth.

DAN 24/7

Llinell gymorth cyffuriau ac alcohol Cymru.

Barod

Cymorth ac arweiniad i rai sy’n cael eu heffeithio gan eu harferion defnyddio alcohol neu gyffuriau, neu gan arferion rhywun arall.

Ystafell Fyw

Cefnogaeth i’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth.

Arddun Rhiannon

ADOLYGIAD: ‘Un Yn Ormod’ (Y Lolfa, 2020)

Cyfrol sydd yn ymdrin â phrofiadau pobl a’u perthynas ag alcohol yw Un yn Ormod

Un yn Ormod: Y Lolfa

Daw’r darn isod o bennod Iola Ynyr yn ‘Un yn Ormod’ (gol. Angharad Griffiths) a gyhoeddir gan y Lolfa.

Hannah Catrina Davies

Gorbryder, Iselder ac Alcohol

Fi’n teimlo fel fi jyst ffaelu ennill… os nad ydw i’n yfed, fi’n teimlo’n bryderus iawn, ac os fi yn yfed, fi’n teimlo’n isel ofnadwy ar ôl dipyn o amser.

Di-enw

Rhoi’r gorau i yfed alcohol

Newydd wylio rhaglen Ffion Dafis, DRYCH: Un Bach Arall?’, a dyma’n hanes i o pam dydw i ddim yn yfed alcohol.

Dr Gwyn Roberts

Dibyniaeth: “Nid pam y dibyniaeth, ond pam y boen”

Dyma erthygl gan Dr Gwyn Roberts, Meddyg Arbenigol mewn Dibyniaeth.

Ffion Dafis

Ffion Dafis isio trafod alcohol…

Ddwy flynedd yn ôl, mi wnes i ysgrifennu dwy ysgrif yn fy nghyfrol ‘Syllu ar walia’  yn myfyrio ar fy mherthynas gymhleth efo alcohol a pham nad ydw i’n gallu torri y llinyn bogail rhyngof fi a’r hylif.

Ffion Dafis

‘Sych?’ a ‘Lle ydw i rŵan?’ – Ffion Dafis

Cyhoeddwyd y ddau ddarn isod yn wreiddiol yng nghyfrol Ffion Dafis, Syllu ar walia (y Lolfa, 2017).