Hunan-barch

Mae ein hunan-barch yn ymwneud â’r ffordd rydym yn gwerthfawrogi ac yn ystyried ein hunain. Hunan-barch yw sut ydyn ni’n meddwl am ein hun.

Hyder a Hunan-barch

Confidence and Self-Esteem

Mae ein hunan-barch yn ymwneud â’r ffordd rydym yn ystyried ein hunain.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

‘Hunan-werth ac Iechyd Meddwl’

Mae’r gyfrol hon yn archwilio hunan-werth ac iechyd meddwl gan edrych ar bynciau megis salwch meddwl, ffobias, anhwylderau bwyta a hunan-niweidio.

‘Goresgyn Diffyg Hunan-werth’

Bydd y llyfr hwn yn eich helpu chi i ddysgu sut i dderbyn eich hun a thrwy hynny drawsnewid eich ymdeimlad ohonoch chi’ch hun er gwell.

Elin Llwyd, Lauren Morais, Meg

Pennod 5: ‘Ti’n lyfli fel wyt ti. Ti ddim yn gorfod newid’

Yr wythnos hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Lauren Morais a Meg am fwlio, hunanhyder, hunan-werth, y cyfryngau cymdeithasol, a dysgu sut i garu ein hunain.

Goresgyn Diffyg Hunan-werth: Y Lolfa

Daw’r darn isod o Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig gan Yr Athro Kevin Gournay a gyhoeddir gan y Lolfa.

Magu hyder a hunan-barch

Ydych chi o hyd yn meddwl y gwaethaf o’ch hun? Neu ydych chi’n teimlo nad oes hyder gyda chi? ‘Dydych chi ddim ar ben eich hun.

Di-enw

Doni’m yn deall mai bwlio oedd o ar y pryd…

Geshi fy mwlio yn yr ysgol hyd at chweched dosbarth, ond doni’m yn deall mai bwlio oedd o ar y pryd achos odd o’n lot mwy subtle/sinister.

Arddun Rhiannon

Hunan-hyder

Mae’n siomedig bod ‘na bobl heddiw dal yn meddwl ei fod o’n dderbyniol beirniadu unigolyn ar yr olwg gynta’, yn lle gwneud yr ymdrech i ddod i’w hadnabod.