Ffobiâu

Bydd unigolion sydd â ffobia yn profi gorbryder mewn sefyllfa benodol iawn nad yw’n beryglus.

Agoraffobia

Agoraphobia

Ofn bod mewn sefyllfa na allwch ddianc yn hawdd oddi wrtho.

Ffobiâu

Phobias

Pan fydd unigolyn yn profi gorbryder mewn sefyllfa benodol iawn nad yw’n beryglus.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Anxiety UK

Cymorth i bobl sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder a ffobiâu.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

‘Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig’

Gyda’r canllaw bach hwn byddwch yn dysgu sut i oresgyn gorbryder gan ddefnyddio rhaglen hunangymorth effeithiol.

Rhagflas: ‘Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig’ (y Lolfa)

Daw’r darn isod o Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig gan Yr Athro Kevin Gournay a gyhoeddir gan y Lolfa.

Emetoffobia: ‘Mae arna’i ofn chwydu’ : BBC

Does neb yn hoffi bod yn sâl, ond mae ar Hannah Ellis ofn chwydu i’r fath raddau ei bod yn mynd i banig os oes ffrind iddi neu aelod o’r teulu yn mynd yn sâl.