Llyfrau

Arddun Rhiannon

ADOLYGIAD: ‘Rhyddhau’r Cranc’ – Malan Wilkinson (y Lolfa, 2018)

Aeth Arddun Rhiannon ati i adolygu llyfr Rhyddhau’r Cranc gan Malan Wilkinson ar gyfer gwefan Y Lolfa.

Malan Wilkinson

Rhyddhau’r Cranc – Holi Malan Wilkinson

Wrth i lansio a chyhoeddi Rhyddhau’r Cranc agosáu, fe fuon ni’n holi Malan am ei hysgogiad i ysgrifennu’r llyfr a’r profiad o wneud hynny wedyn.

Sion Pritchard

Neges beryglus ein hoff lyfrau…

Cymera ofal o faint wyt ti’n goelio o’r stwff rwyt ti’n ei glywed a’i ddarllen, dal ati, dim dy fai di ydi hyn.

Mari Lovgreen

Mari Lovgreen a’r Baby Pinks : BBC Cymru Fyw

Ar Radio Cymru, bu Mari Lovgreen yn trafod ei llyfr newydd, Brên Babi. Rhannodd ei hanes o’r hyn a elwir yn ‘baby pinks’ – iwfforia ôl-enedigol.

Iwan Rhys

Gyrru drwy storom

Cerdd a gyfansoddwyd gan Iwan Rhys ar gyfer y gyfrol Gyrru drwy Storom.

Galar a Fi – Beth ddylwn i ei ddweud wrth rywun sy’n galaru? : Y Lolfa

Daw’r darn isod o gyfrol newydd Y Lolfa, ‘Galar a Fi’, sy’n trafod profiadau ingol o fyw gyda galar.

Esyllt Maelor

Cyfrol yn torri tabŵ galar a chynnig cymorth ymdopi yn Gymraeg : Y Lolfa

Mae cyfrol a gyhoeddir yr wythnos hon yn ceisio torri’r tabŵ sydd o amgylch galar gan gynnig cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg i’r rhai sydd yn ymdopi ag ef.

Di-enw

Ymdrech

Dydy peidio darllen ddim yn ddiwedd byd ond dychmygwch fod heb eich pleser pennaf, neu unrhyw un arall o ran hynny.

Rhestr o Lyfrau

Rhestr o lyfrau Cymraeg sy’n ymwneud ag iechyd meddwl

Delio gyda salwch meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae cyfrol o ysgrifau ei chyhoeddi yn ddiweddar sy’n cynnwys profiadau Cymry adnabyddus o geisio dygymod â phroblemau iechyd meddwl.

Alaw Griffiths

Lansio’r gyfrol gyntaf ar salwch meddwl yn y Gymraeg : Golwg360

Lansio cyfrol sy’n cynnwys nifer o Gymry amlwg yn trafod salwch meddwl.

Alaw Griffiths

Cyfrol yn trafod salwch meddwl : Golwg360

Alaw Griffiths yn trafod y casgliad o straeon gan bobl sydd wedi dioddef o salwch meddwl.