Llyfrau

Wyn Williams

Argyfwng #iechydmeddwl y Gymraeg

Wrth gwrs, y gwahaniaeth mawr rhwng – dwedwch chi – cancr ac iechyd meddwl, yw bod yna llawer yn fwy y gall dioddefwr iechyd meddwl ei wneud o ran ymateb iddo.

Nofel newydd am anhwylderau bwyta : Atebol

Dyma gyfrol ddirdynnol a chignoeth sy’n adrodd stori merch ifanc sy’n byw gydag anorecsia a bwlimia.

Louise Tribble

Hel Meddyliau gyda Louise Tribble

Bu criw meddwl.org yn holi Louise Tribble, awdur llyfr ‘Mili Meddwl’, am ei phrofiadau hi o iechyd meddwl a’r ysgogiad i ysgrifennu’r llyfr yma i blant.

Diffyg adnoddau i helpu pobl ifanc â galar yn y Gymraeg : BBC Cymru Fyw

Mae yna ddiffyg adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gael i helpu pobl ifanc ymdopi â galar, yn ôl awdures.

Hel Meddyliau

Fideo o’r drafodaeth ‘Hel Meddyliau’ a gynhaliwyd yn y Babell Lên yn Eisteddfod 2018.

Arddun Rhiannon

ADOLYGIAD: ‘Rhyddhau’r Cranc’ – Malan Wilkinson (y Lolfa, 2018)

Aeth Arddun Rhiannon ati i adolygu llyfr Rhyddhau’r Cranc gan Malan Wilkinson ar gyfer gwefan Y Lolfa.

Malan Wilkinson

Rhyddhau’r Cranc – Holi Malan Wilkinson

Wrth i lansio a chyhoeddi Rhyddhau’r Cranc agosáu, fe fuon ni’n holi Malan am ei hysgogiad i ysgrifennu’r llyfr a’r profiad o wneud hynny wedyn.

Sion Pritchard

Neges beryglus ein hoff lyfrau…

Cymera ofal o faint wyt ti’n goelio o’r stwff rwyt ti’n ei glywed a’i ddarllen, dal ati, dim dy fai di ydi hyn.

Mari Lovgreen

Mari Lovgreen a’r Baby Pinks : BBC Cymru Fyw

Ar Radio Cymru, bu Mari Lovgreen yn trafod ei llyfr newydd, Brên Babi. Rhannodd ei hanes o’r hyn a elwir yn ‘baby pinks’ – iwfforia ôl-enedigol.

Iwan Rhys

Gyrru drwy storom

Cerdd a gyfansoddwyd gan Iwan Rhys ar gyfer y gyfrol Gyrru drwy Storom.

Galar a Fi – Beth ddylwn i ei ddweud wrth rywun sy’n galaru? : Y Lolfa

Daw’r darn isod o gyfrol newydd Y Lolfa, ‘Galar a Fi’, sy’n trafod profiadau ingol o fyw gyda galar.

Esyllt Maelor

Cyfrol yn torri tabŵ galar a chynnig cymorth ymdopi yn Gymraeg : Y Lolfa

Mae cyfrol a gyhoeddir yr wythnos hon yn ceisio torri’r tabŵ sydd o amgylch galar gan gynnig cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg i’r rhai sydd yn ymdopi ag ef.