Sophie Ann Hughes

Darpariaeth iechyd meddwl addas i genedlaethau’r dyfodol

Cyflwyniad meddwl.org yng nghynhadledd ‘Ni Bia’r Dewis’ yr Urdd. 

Sophie Ann Hughes

Ond be os na wna i gyflawni ddim byd?!

Dwi’m yn siŵr dros bwy na be dwi’n teimlo’n euog ond mae o’n broblem sydd wedi bod efo fi ers blynyddoedd maith.

Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddfod 2019 : Lŵp S4C

Eitem gan Lŵp S4C am ein sesiwn ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ yn Eisteddfod 2019.

Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechyd meddwl

Fideo o’r digwyddiad a gynhaliwyd ar y cyd gyda’r Lolfa yn Eisteddfod 2019.

Sophie Ann Hughes

Lansio pecyn ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

Mae’n becyn y gall rhieni, athrawon a swyddogion sy’n gweithio gyda phobl ifanc ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl.

Sophie Ann Hughes

‘Cymraeg yn y carchar’

Goblygiadau adroddiad ar garcharorion ag anawsterau iechyd meddwl

Sophie Ann Hughes

Iechyd meddwl a’r Gymraeg – mae’n amser deffro : Gwerddon Fach

Sophie Ann Hughes, ymchwilydd ac ymgyrchydd ym maes iechyd meddwl, sy’n disgrifio gwaith ymchwil sy’n profi’r angen am driniaeth therapi siarad drwy famiaith. 

Sophie Ann Hughes

meddwl.org ar Radio Yes Cymru

Dyma Sophie Ann yn siarad am meddwl.org ar Radio Yes Cymru.

Sophie Ann Hughes

Ffarwelio â blwyddyn arall…

Dwi’n ffendio’r ‘dolig yn gyfnod ddigon heriol, am resymau nad ydyn nhw’n amlwg ond rywust ma’r tensiynau a’r sdres sy’n arwain ato’n llwyddo, os nad ydw i’n ofalus, i dynnu’r mwynhad.

Iestyn Wyn, Sophie Ann Hughes

Eitem am meddwl.org ar Heno S4C

Sophie Ann ac Iestyn Wyn yn siarad am meddwl.org ar Heno.

Sophie Ann Hughes

“Rhaid i wasanaethau Cymraeg gael eu trin fel mater o angen” : Golwg360

Mae angen sicrhau bod darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei weld fel “mater o angen” o fewn y gwasanaeth iechyd meddwl.

Galw am fwy o gymorth yn Gymraeg

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd, mae sefydlwyr a chefnogwyr meddwl.org yn galw am ragor o wasanaethau Cymraeg.