Sophie Ann Hughes

Sophie Ann Hughes

“Y Cynnig Rhagweithiol yw’r unig ffordd i sicrhau gwasanaethau ac hawliau heb eu cyfaddawdu.”

Sophie yn siarad mewn digwyddiad i ddathlu a gwobrwyo strategaeth Mwy na Geiriau Llywodraeth Cymru.

Sophie Ann Hughes

‘Ti yn y lle mwyaf bregus…pam gosod rhwystr yna?’

“Ti yn y lle mwyaf bregus…pam gosod rhwystr yna? Dyna pryd ma’ iaith yn dod yn rhwystr, ond dyna pryd ddylia iaith fyth fod yn rhwystr.”