Meri Huws

Galw am fwy o gymorth yn Gymraeg

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd, mae sefydlwyr a chefnogwyr meddwl.org yn galw am ragor o wasanaethau Cymraeg.

Comisiynydd y Gymraeg yn galw am fwy o siaradwyr Cymraeg ym maes iechyd meddwl

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, mae canran y staff ym maes iechyd meddwl sy’n gallu siarad Cymraeg yn isel iawn.

Cymraeg yn “ganolog” i’r gwasanaeth iechyd meddwl : Golwg360

Dylai bod yr iaith Gymraeg yn cael ei thrin fel mater “canolog” i wasanaeth iechyd meddwl Cymru, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

Annerbyniol, eilradd, peryglus: gwasanaeth iechyd meddwl mewn ail iaith

Mae pobl yn gweld siarad am broblemau iechyd meddwl yn anodd beth bynnag y sefyllfa. Ychwanegwch at hyn y boen a’r straen ychwanegol o orfod gwneud hynny yn eich ail iaith.