Hunan-ofal

Mae technegau hunan-ofal yn newidiadau cyffredinol i’n ffordd o fyw a allai helpu ymdrin â symptomau o nifer o broblemau iechyd meddwl.

Beth yw hunan-ofal?

Gall hunan-ofal helpu i gynnal a gwella ein lles yn gyffredinol.

Ymlacio

Gall ymlacio eich helpu i ofalu am eich lles pan fyddwch chi’n teimlo dan straen neu’n brysur.

Glesni Williams

Hunan Ofal

Hunan-ofal. Yr hyn dwi’n ei ddarllen wrth weld y gair ydi ‘hunanol’.

Sophie Ann Hughes

Ond be os na wna i gyflawni ddim byd?!

Dwi’m yn siŵr dros bwy na be dwi’n teimlo’n euog ond mae o’n broblem sydd wedi bod efo fi ers blynyddoedd maith.

Sara Maredudd

Mae Gan Bawb Iechyd Meddwl

Er fod pethau i weld yn dywyll weithiau – mae’n bwysig cofio fod gan bob un ohonom iechyd meddwl.

Magu hyder a hunan-barch

Ydych chi o hyd yn meddwl y gwaethaf o’ch hun? Neu ydych chi’n teimlo nad oes hyder gyda chi? ‘Dydych chi ddim ar ben eich hun.

Iolo

Ffyrdd Ymarferol o Ymateb i Iselder Ysbryd

Dyma rai o’r gweithgareddau ymarferol rwyf i’n eu defnyddio’n rheolaidd ac yn eu ffeindio’n fuddiol:

Arddun Rhiannon

Y Pethau Bychain

Mae byw efo cyflwr iechyd meddwl yn heriol i ddeud y lleia’, ac mae’r problemau bychain yn gallu ymddangos fel rhai mawr.