Comisiynydd y Gymraeg

Sophie Ann Hughes

Lansio pecyn ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

Mae’n becyn y gall rhieni, athrawon a swyddogion sy’n gweithio gyda phobl ifanc ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl.

Sophie Ann Hughes

‘Cymraeg yn y carchar’

Goblygiadau adroddiad ar garcharorion ag anawsterau iechyd meddwl

Galw am fwy o gymorth yn Gymraeg

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd, mae sefydlwyr a chefnogwyr meddwl.org yn galw am ragor o wasanaethau Cymraeg.

Cymraeg yn “ganolog” i’r gwasanaeth iechyd meddwl : Golwg360

Dylai bod yr iaith Gymraeg yn cael ei thrin fel mater “canolog” i wasanaeth iechyd meddwl Cymru, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

Annerbyniol, eilradd, peryglus: gwasanaeth iechyd meddwl mewn ail iaith

Mae pobl yn gweld siarad am broblemau iechyd meddwl yn anodd beth bynnag y sefyllfa. Ychwanegwch at hyn y boen a’r straen ychwanegol o orfod gwneud hynny yn eich ail iaith.