Alaw Griffiths

Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechyd meddwl

Fideo o’r digwyddiad a gynhaliwyd ar y cyd gyda’r Lolfa yn Eisteddfod 2019.

Hel Meddyliau

Fideo o’r drafodaeth ‘Hel Meddyliau’ a gynhaliwyd yn y Babell Lên yn Eisteddfod 2018.

Galw am fwy o gymorth yn Gymraeg

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd, mae sefydlwyr a chefnogwyr meddwl.org yn galw am ragor o wasanaethau Cymraeg.

Alaw Griffiths

Alaw Griffiths – Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Neges Alaw Griffiths ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Alaw Griffiths

Lansiad meddwl.org : Alaw Griffiths

Alaw Griffiths yn rhannu ei phrofiadau, gan bwysleisio pa mor anodd yw mynnu triniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Alaw Griffiths

Y gwirionedd erchyll am beth yw dioddef o iselder ôl-enedigol : WalesOnline

Mae mam i ddau sydd wedi dioddef o iselder ôl-enedigol difrifol wedi siarad am y ‘lle tywyll iawn’ y cafodd ei hun ynddo ar ôl iddi roi genedigaeth.

Alaw Griffiths

Lansio’r gyfrol gyntaf ar salwch meddwl yn y Gymraeg : Golwg360

Lansio cyfrol sy’n cynnwys nifer o Gymry amlwg yn trafod salwch meddwl.

Alaw Griffiths

Cyfrol yn trafod salwch meddwl : Golwg360

Alaw Griffiths yn trafod y casgliad o straeon gan bobl sydd wedi dioddef o salwch meddwl.