Ymlacio

Gall ymlacio eich helpu i ofalu am eich lles pan fyddwch chi’n teimlo dan straen neu’n brysur.

Beth yw hunan-ofal?

Gall hunan-ofal helpu i gynnal a gwella ein lles yn gyffredinol.

Yoga

Gall pawb ymarfer yoga waeth beth yw eu hoedran, rhyw neu allu.

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Ymwybyddiaeth ofalgar (mindfulness) yw’r dull o ganolbwyntio ein sylw ar y funud hon.

Ymlacio

Gall ymlacio eich helpu i ofalu am eich lles pan fyddwch chi’n teimlo dan straen neu’n brysur.

Ap Cwtsh Gwasanaeth Cymraeg

Ap ymwybyddiaeth ofalgar yn Gymraeg.

Psychology Tools Gwasanaeth Cymraeg

Adnoddau hunan-gymorth.

Taflenni lliwio

Mae ymchwil yn awgrymu y gall lliwio, a therapi celf yn gyffredinol, fod yn fuddiol iawn i bobl o bob oed.

Prajnavaca

Sgwrs a Myfyrdod Bwdhaidd

Sgwrs gyda Prajnavaca (Paul Mason) o Ganolfan Fwdhaidd Caerdydd am bwysigrwydd myfyrdod yn y cyd destun Bwdhaidd, a chyfle inni gyd fwynhau myfyrdod ymlaciol gyda’n gilydd.

Heledd Owen

Ymlacio a chreu gyda Heledd Owen

Yr artist Heledd Owen sy’n arwain sesiwn ymlacio trwy gelf.

Siôn Jones

Myfyrio gyda Siôn Jones

Sesiwn fyfyrio arbennig gyda Siôn Jones sy’n ymwneud â sut y gallwn ddod o hyd i heddwch a sefydlogrwydd.

Heledd Owen

Celf gyda Heledd Owen

Dewch i ymlacio a mwynhau sesiwn greadigol gyda’r darlunydd Heledd Owen.

Gill Evans

Bath sain gyda Gill Evans

Bath sain ymlaciol fydd yn siŵr o arwain at noson braf o gwsg.