Arddun Rhiannon

Darpariaeth iechyd meddwl addas i genedlaethau’r dyfodol

Cyflwyniad meddwl.org yng nghynhadledd ‘Ni Bia’r Dewis’ yr Urdd. 

Arddun Rhiannon, Golwg360, Manon Elin

Meddwl.org yn cael ei gydnabod fel elusen gofrestredig

Yr wythnos hon, daw carreg filltir bwysig i’r sefydliad, wrth iddynt gael eu cydnabod fel elusen gofrestredig – y cyntaf o’r fath yng Nghymru.

Arddun Rhiannon

ADOLYGIAD: ‘Un Yn Ormod’ (Y Lolfa, 2020)

Cyfrol sydd yn ymdrin â phrofiadau pobl a’u perthynas ag alcohol yw Un yn Ormod

Arddun Rhiannon

ADOLYGIAD: ‘Rhyddhau’r Cranc’ – Malan Wilkinson (y Lolfa, 2018)

Aeth Arddun Rhiannon ati i adolygu llyfr Rhyddhau’r Cranc gan Malan Wilkinson ar gyfer gwefan Y Lolfa.

Arddun Rhiannon

Effaith gorbryder cymdeithasol : Hansh

Dyma Arddun Rhiannon yn siarad am ei phrofiadau o orbryder cymdeithasol.

Arddun Rhiannon

Gorbryder Cymdeithasol : Radio Cymru

Arddun Rhiannon yn trafod ei gorbryder cymdeithasol mewn sgwrs agored a gonest ar Radio Cymru.

Arddun Rhiannon

Gorbryder a phrifysgol : Prifysgol Bangor

Dyma Arddun Rhiannon yn trin a thrafod materion iechyd meddwl a hefyd yn sôn am ei phrofiadau ym Mhrifysgol Bangor.

Arddun Rhiannon

Gorbryder cymdeithasol

Ma’ pawb yn mynd yn shei weithia’ – y gwahaniaeth ydi bod sefyllfaeoedd cymdeithasol yn gwneud i rywun efo gorbryder cymdeithasol deimlo’n sâl yn gorfforol.

Arddun Rhiannon

Dyddiau hapusaf eich bywyd? : BBC Cymru Fyw

Mae Arddun Rhiannon yn trin a thrafod materion iechyd meddwl yn rheolaidd ar ei blog, ac yma, mae’n ceisio taflu goleuni ar gyfnod allweddol yn ei bywyd.

Arddun Rhiannon

Y Pethau Bychain

Mae byw efo cyflwr iechyd meddwl yn heriol i ddeud y lleia’, ac mae’r problemau bychain yn gallu ymddangos fel rhai mawr.

Arddun Rhiannon

Arddun Rhiannon – Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Neges Arddun Rhiannon ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Arddun Rhiannon

Un Mewn Pedwar

Dwi’n gwbod sut beth ydi deffro heb egni. Dwi’n gwbod sut beth ydi dyheu ca’l mynd yn ôl i baradwys trwmgwsg, lle does ‘na’m cyfrifoldeba’, problema’ na disgwyliada’.