Athrawon

Tra bo ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl o fewn y system addysg yn gwella, bydd maint y gefnogaeth a roir i athrawon ac i fyfyrwyr fel ei gilydd yn amrywio o ysgol i ysgol.

Athrawon

Gwybodaeth i athrawon ar sut i gefnogi pobl ifanc.

‘Cwestiynau a theimladau ynghylch pryderon’

Mae’r llyfr lluniau hwn yn dangos y mathau o bryderon sy’n wynebu llawer o blant heddiw, ac yn archwilio sut y medrant oresgyn eu hofnau.

‘Cwestiynau a theimladau ynghylch awtistiaeth’

Llyfr lluniau yn cynnig cyflwyniad i awtistiaeth sy’n hawdd i blant ei ddeall, gan esbonio sut fywyd sydd gan blant awtistig.

‘Cwestiynau a theimladau ynghylch anableddau’

Llyfr lluniau cynhwysol a hygyrch i blant sy’n ystyried sut beth yw bod ag anabledd.

Pecyn lles newydd am ddim i blant

I nodi Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2024, rydym wedi cydweithio gyda Llifo’n Llawen i greu pecyn lles newydd am ddim i ddefnyddio gyda phlant.

Pecyn lles i blant

Pecyn lles i blant wedi ei ddylunio gan Llifo’n Llawen yn arbennig i meddwl.org.

Pecyn adnoddau i ysgolion (HATW)

Pecyn o adnoddau iechyd meddwl i’r ystafell ddosbarth gan Heads Above the Waves.

Llyfryn ‘Cefnogi lles staff mewn ysgolion’

Llyfryn i’w lawrlwytho ar sut i gefnogi lles staff mewn ysgolion.

Llyfryn ‘Siarad am iechyd meddwl gyda phobl ifanc yn yr ysgol uwchradd’

Llyfryn i’w lawrlwytho am ddim sy’n sy’n darparu cyngor i rieni a gofalwyr ar sut i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc.

Llyfryn ‘Cefnogi iechyd a lles mewn ysgolion uwchradd’

Llyfryn i’w lawrlwytho am ddim sy’n rhoi arweiniad i athrawon a staff ynghylch cefnogi iechyd meddwl a lles disgyblion.

Adnoddau profedigaeth drawmatig newydd i ysgolion a chlinigwyr

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) wedi cydweithio ag elusennau profedigaeth blaenllaw i greu portffolio newydd o adnoddau am brofedigaeth drawmatig.