Di-enw

Di-enw

Rhoi’r gorau i yfed alcohol

Newydd wylio rhaglen Ffion Dafis, DRYCH: Un Bach Arall?’, a dyma’n hanes i o pam dydw i ddim yn yfed alcohol.

Di-enw

Pwysigrwydd ffrindiau

Fy ffrind gore nath brofi i fi bod pethe yn gwella. Ma hi’n amhosib i roi mewn i eiriau pwysigrwydd fy ffrind gore i fi.

Di-enw

Meddyginiaeth a beichiogrwydd – 3 profiad gwahanol iawn!

Mae gen i fwy o brofiad o iechyd meddwl nawr, tua 15 mlynedd, a dim amheuaeth o gwbwl bod meddyginiaeth yn hanfodol i fi.

Di-enw

Gwyliau’r Haf

Dwi newydd ddod nôl heddi o wythnos o wyliau gyda’r teulu tu allan i Barcelona. Lyfli… wel, mor lyfli gall gwyliau bod i rywun sy’n dioddef o iselder a gorbryder.

Di-enw

Un diwrnod, blynyddoedd o frwydro

Ar ôl bod mewn sefyllfa na ddylsai neb fod ynddi, sef teimlo bod dy fywyd ddim gwerth i fyw, a fuasai neb yn dy golli, es i at yr heddlu, a datgan y cyfan iddyn nhw.

Di-enw

Effaith dechrau’r brifysgol ar bobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl: Fy Stori i

Wedi’r cyfan, o’n i nawr yn ‘oedolyn annibynnol a dydi oedolyn annibynnol ddim angen therapi’, dywedais i fy hunan.

Di-enw

Llythyr at fy iselder

Ti a’r byd. Yn fy erbyn i. Dyna sut dwi’n teimlo. Dwi mor unig.  

Di-enw

Rheolaeth

Yn lle byw mewn tywyllwch gyda mymryn o oleuni.. rwy’n byw yn y goleuni gyda mymryn o dywyllwch.

Di-enw

Dychwelyd i’r Gwaith

Y peth mwyaf dwi wedi ei ddysgu am ddychwelyd i’r gwaith ar ôl salwch meddwl yw nad oes ‘ar ôl’ wirioneddol yn bodoli.

Di-enw

Cost Anxiety

Cost Anxiety. Be dwi’n feddwl ydi mewn ffordd ydi be ma anxiety yn gostio i fi.

Di-enw

Fifty Shades o Anxiety

Tydi anxiety ddim yn un shade, be dwi’n feddwl ydi, mae o’n wahanol i bawb gan fod profiad pawb gyda anxiety yn bersonol iddyn nhw.

Di-enw

Brwydro Iselder

Yr her a’r sialens o wynebu iselder ac ymdopi â’r stigma a’r diffyg darpariaeth a chefnogaeth sydd ar gael.