Haf

Ymdopi dros yr haf

Mae pobl i’w gweld yn hapusach pan fo’r haul yn gwenu. Ond i lawer ohonom, nid yw hynny’n wir. Nid yw’r haul yn cael gwared â salwch meddwl.

Di-enw

Gwyliau’r Haf

Dwi newydd ddod nôl heddi o wythnos o wyliau gyda’r teulu tu allan i Barcelona. Lyfli… wel, mor lyfli gall gwyliau bod i rywun sy’n dioddef o iselder a gorbryder.

Gorflino – a fydd eich gwyliau Haf yn ei ddatrys?

Mae gorflino’n gallu bod yn erchyll – rydych chi’n flinedig, mae’ch corff yn teimlo’n drwm ond yn effro ar yr un pryd, mae’ch meddwl ymhobman ac rydych yn teimlo’n ofnadwy.

Yr haf yn gyfnod anodd i bobl sy’n teimlo’n unig : BBC Cymru Fyw

Mae’r haf yn gallu bod yn gyfnod yr un mor anodd i’r rheiny sydd yn dioddef o unigrwydd â misoedd y gaeaf, yn ôl un arbenigwr ar y pwnc.