Gorbryder Cymdeithasol

Gorbryder Cymdeithasol yw ofn sefyllfaoedd cymdeithasol sy’n cynnwys cyfathrebu â phobl eraill.

Gorbryder Cymdeithasol

Social Anxiety

Ofn sefyllfaoedd cymdeithasol sy’n cynnwys cyfathrebu â phobl eraill. 

Gorbryder

Anxiety

Emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan fyddwn yn bryderus neu’n nerfus.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

No Panic

Cymorth i bobl sy’n profi gorbryder, pyliau o banig, ffobiâu ac OCD.

Anxiety Care UK

Cefnogaeth a gwybodaeth am fyw gydag anhwylderau gorbryder.

Anxiety UK

Cymorth i bobl sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder a ffobiâu.

Platfform

Yn gweithio dros iechyd meddwl a newid cymdeithasol

Mind Cymru

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Hafal

Prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

meddwl.org

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Lisa Mai Griffiths

Beth Ydi Anxiety?

Dwi’n meddwl fod pawb wedi clywed y gair “anxiety” bellach, ella fwy byth ers …