Cyfweliadau

Dylan Cernyw

Byw heb berfformio

Bu criw meddwl.org yn holi Dylan Cernyw ynghylch yr effaith mae methu perfformio o flaen cynulleidfa byw oherwydd y cyfnodau clo wedi’i gael arno.

Lisa Jên

Hel Meddyliau efo Lisa Jên Brown

Bu criw meddwl.org yn holi’r actor a pherfformiwr Lisa Jên Brown am ei phrofiadau gyda’i hiechyd meddwl a PMDD.

Sian Harries

Hel Meddyliau gyda Sian Harries

Bu criw meddwl.org yn holi’r sgriptwraig a pherfformwraig comedi Sian Harries am ei phrofiadau gyda’i hiechyd meddwl, endometriosis a therapi.

Meinir Ann Thomas

Hel Meddyliau gyda Meinir Ann Thomas

Mae gorbryder yn gwneud i mi orfeddwl o hyd, sy’n beth anodd iawn i ddelio gyda.

Louise Tribble

Hel Meddyliau gyda Louise Tribble

Bu criw meddwl.org yn holi Louise Tribble, awdur llyfr ‘Mili Meddwl’, am ei phrofiadau hi o iechyd meddwl a’r ysgogiad i ysgrifennu’r llyfr yma i blant.

Aled Jones Williams

‘Anweledig’ – Cyfweliad gydag Aled Jones Williams

Ym mis Chwefror a Mawrth mi fydd Anweledig, cynhyrchiad diweddaraf Aled Jones Williams, yn teithio 5 o brif theatrau Cymru.

Malan Wilkinson

Rhyddhau’r Cranc – Holi Malan Wilkinson

Wrth i lansio a chyhoeddi Rhyddhau’r Cranc agosáu, fe fuon ni’n holi Malan am ei hysgogiad i ysgrifennu’r llyfr a’r profiad o wneud hynny wedyn.

Nigel Owens

Cyfweliad gyda Nigel Owens

Mae Nigel Owens yn ddyfarnwr rygbi rhyngwladol. Bu criw Gwefan Meddwl yn trafod iechyd meddwl gydag ef yn ddiweddar.