Anhwylderau Personoliaeth

Mae anhwylderau personoliaeth yn fath o broblem iechyd meddwl lle mae eich agweddau, eich credoau a’ch ymddygiad yn achosi problemau hirdymor yn eich bywyd.

Anhwylderau Personoliaeth

Personality Disorders

Cyflwr lle mae eich agweddau, eich credoau a’ch ymddygiad yn achosi problemau hirdymor yn eich bywyd.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Angen mwy o sylw i anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin : Time to Change

Mae pobl sydd ag anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin yn cael eu ‘gadael ar ôl’ yn yr ymdrechion i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth.

Malan Wilkinson

Rhyddhau’r Cranc – Holi Malan Wilkinson

Wrth i lansio a chyhoeddi Rhyddhau’r Cranc agosáu, fe fuon ni’n holi Malan am ei hysgogiad i ysgrifennu’r llyfr a’r profiad o wneud hynny wedyn.

Malan Wilkinson

Blog Cymraes am iechyd meddwl yn cyrraedd 40 uchaf y we : Golwg360

Malan Wilkinson sy’n gyfrifol am y blog, a hynny wedi iddi dreulio cyfnod mewn uned seiciatryddol.