PMDD

Mae Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (PMDD) yn fath difrifol iawn o Syndrom Cyn Mislif (PMS), sy’n medru achosi nifer o symptomau emosiynol a chorfforol bob mis yn ystod, neu’r wythnos neu ddwy cyn i chi ddechrau, eich mislif.

Hormonau a’r Mislif

Bydd unrhyw un sy’n cael mislif yn gwybod y gall chwarae hafoc gyda’n hwyliau. Gall ein gadael yn teimlo’n ddagreuol, yn flin, yn isel ac yn bryderus.

Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif

Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)

Cyflwr sy’n medru achosi nifer o symptomau emosiynol a chorfforol cyn neu yn ystod eich mislif.

‘Alaw Gobaith’

Nofel i’r arddegau am Alaw Gobaith, sy’n galaru am ei thad ac yn teimlo bod pawb a phopeth yn ei herbyn, ac sy’n dioddef o’r cyflwr PMDD (Anhwylder Dysfforig cyn y Mislif)

Becci Smart

Hi yw Fi

Dyma fy mhrofiad personol o Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif. Anhwylder hwyliau misol a yrrir gan hormonau sy’n effeithio ar 1 o bob 20 o fenywod ac unigolion y nodwyd eu bod yn fenyw adeg eu geni.

Lisa Jên

Hel Meddyliau efo Lisa Jên Brown

Bu criw meddwl.org yn holi’r actor a pherfformiwr Lisa Jên Brown am ei phrofiadau gyda’i hiechyd meddwl a PMDD.