Hyder

Hyder a Hunan-barch

Confidence and Self-Esteem

Mae ein hunan-barch yn ymwneud â’r ffordd rydym yn ystyried ein hunain.

‘Bod yn Hapus, Bod yn Ti dy Hun: Canllaw i’r Arddegau’

Canllaw i’r arddegwyr er mwyn atgyfnerthu eu hapusrwydd a’u dycnwch.

Elin Llwyd, Lauren Morais, Meg

Pennod 5: ‘Ti’n lyfli fel wyt ti. Ti ddim yn gorfod newid’

Yr wythnos hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Lauren Morais a Meg am fwlio, hunanhyder, hunan-werth, y cyfryngau cymdeithasol, a dysgu sut i garu ein hunain.

Sonia Williams

Hyder mewn lliw gyda Sonia Williams

Sonia Williams o gwmni Hyder Mewn Lliw sy’n sôn am sut gallwn ni gyflwyno lliw i’n bywydau er mwyn magu hyder.

Meg

Effaith bwlio

Dyma Meg, sy’n 25 oed o Fethesda, yn sôn am yr effaith mae blynyddoedd o gael ei bwlio wedi ei gael ar ei hiechyd meddwl.

Elen Iâl

Dwi ddim yn ddigon

Dwi jyst ddim yn ddigon, be bynnag wnâi, felly be di’r pwynt? Be di’r pwynt ohona i?

Trystan Davies

Gwên y Joker

Un step ar y tro. Dydd i ddydd. Mi aiff y twll yn llai ac yn llai. Un diwrnod, bydd gwên y Joker yn wên go iawn.

Becky Williams

Fy neuddeg mis o golled

Galar yw’r cyflwr emosiynol poenus y byddwn ni i gyd yn dod ar ei draws ar ryw bwynt yn ein bywydau, ond rydym ni fel cymdeithas yn hynod gyndyn i’w drafod.

Meinir Ann Thomas

Hel Meddyliau gyda Meinir Ann Thomas

Mae gorbryder yn gwneud i mi orfeddwl o hyd, sy’n beth anodd iawn i ddelio gyda.

Mared Powell

Fe ddaw dyddie gwell, dwi’n addo!

Dechreuodd y cwbl tua mis Mai blwyddyn 12, o ni’n anhapus gyda fy mhwysau felly fe benderfynais fod yn fwy ofalus da’r hyn o’n i’n fyta a byta’n fwy iach.

Problem hunan-ddelwedd ymhlith merched ar ei gwaethaf erioed : Golwg360

Mae mwy na 42% o fenywod rhwng 16 a 24 oed wedi profi straen yn gysylltiedig â’r ffordd y maen nhw’n edrych.

Magu hyder a hunan-barch

Ydych chi o hyd yn meddwl y gwaethaf o’ch hun? Neu ydych chi’n teimlo nad oes hyder gyda chi? ‘Dydych chi ddim ar ben eich hun.