Coronafeirws

Mae achosion o glefydau heintus, fel Coronafeirws (COVID-19), yn gallu codi ofn arnom ac effeithio ar ein hiechyd meddwl.

Hywel Llŷr

Sut i ymdopi wrth ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod hir

Mae’n bwysig edrych ar ôl ein iechyd meddwl wrth i ni ddechrau dychwelyd i’r gweithle.

Ail-ddysgu sut i gymdeithasu (pan fyddwn ni allan o ymarfer)

Mae’r erthygl hon yn wreiddiol am sut i gymdeithasu eto ar ôl cyfnod o iselder, ond mae’r wybodaeth yn ddefnyddiol hefyd ar gyfer y rhai ohonom sy’n dechrau dod i’r arfer â chymdeithasu eto ar ôl y cyfnod clo.

Llinos Jones

‘Ara’ Deg Mae Dal Iâr’

Mae hyn yn anoddach na’r clo mawr i mi. Dim bybyl bach saff, dim trefn ar y negeseuon gan y dyn sydd yn byw yn shed yr ardd, dim trefn ar gymdeithas.

Ymdopi wrth ddod allan o’r cyfnod cloi

Gofalu am eich iechyd meddwl wrth i ni ddod allan o’r cyfnod cloi.

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc: Llywodraeth Cymru

Mae’r pecyn cymorth newydd hwn gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys awgrymiadau a chyngor i bobl ifanc i gefnogi eu hiechyd meddwl.

Huw Marshall

Byddwch yn Garedig

Mae bod yn greadigol yn eich gwneud yn fwy debygol o ddioddef o anhwylder hwyliau – mae hyn yn ôl ymchwil trwyadl gan Christa Taylor o Brifysgol Albany State.

Charly

Charly, nyrs ar Ward Covid-19, yn trafod iechyd meddwl

Charly, nyrs ar Ward Covid-19, yn trafod iechyd meddwl, ac yn rhoi gair o gyngor i’r rhai sy’n bryderus.

Covid-19: canllaw ynghylch gofid a gorbryder yn Gymraeg

Mae canllaw ymarferol ar-lein ynghylch byw gyda gofid a gorbryder yn ystod pandemig Covid-19 bellach ar gael yn Gymraeg.

Di-enw

Anhwylder bwyta, iselder a hunan ynysu

Dwi ofn, gyda’r feirws a’r hunan ynysu yma taw cyfnod gwael iawn sydd ar y gweill. Mae’n anodd iawn derbyn ffordd da o ddelio efo hwn.

Dr Ioan Rees

Colled a Galar: Ffit Cymru

Dr Ioan Rees o Ffit Cymru yn trafod galar a cholled yn sgil Covid-19.

Dr Ioan Rees

Rheoli Straen a Phryder: Ffit Cymru

Dr Ioan Rees sy’n trafod sut i reoli straen a phryder.

Non Parry

Dyddiadur Non Parry

Dyddiadur Non Parry – 9 a 10 Ebrill 2020.