Ymdopi wrth ddod allan o’r cyfnod cloi

Gofalu am eich iechyd meddwl wrth i ni ddod allan o’r cyfnod cloi

I lawer ohonom, mae llacio’r cyfnod cloi yn dod â chyfleoedd rydyn ni wedi bod yn edrych ymlaen atynt, ond gall y newidiadau hapus hyn fod yn anodd i’n hiechyd meddwl. Dylem fod yn barod am y ffaith y gallai diwedd y cyfnod cloi fod mor anodd i ni ag oedd y dechrau.

Lluniau: Heledd Owen.  Gwybodaeth: Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Dychwelyd i’r Ysgol

Lluniau: Heledd Owen.  Gwybodaeth: Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Dychwelyd i’r Gwaith

Dolenni allanol