Gorbryder Iechyd

Mae pryderon ynghylch iechyd yn mynd yn broblem pan ydynt yn dechrau rhwystro bywyd normal hyd yn oed pan nad oes rheswm i feddwl bod rhywbeth difrifol o’i le.

Gorbryder Iechyd

Health Anxiety

Pryderon difrifol am iechyd hyd yn oed pan nad oes rhywbeth o’i le.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Anxiety UK

Cymorth i bobl sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder a ffobiâu.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Elin Llwyd, Nia Morais, Siôn Jenkins

Pennod 3: ‘Ma’ mwy i fi na jysd fy ngorbryder i’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Nia Morais a Siôn Jenkins am eu profiadau o orbryder, a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi.

Catrin

A fydda i byth ddim yn ofn…?

Newydd ddarllen blog gan Nia Owens ‘A fydda i byth yn ‘normal’?’ ac yn uniaethu gyda’r …

Llinos Jones

‘Ara’ Deg Mae Dal Iâr’

Mae hyn yn anoddach na’r clo mawr i mi. Dim bybyl bach saff, dim trefn ar y negeseuon gan y dyn sydd yn byw yn shed yr ardd, dim trefn ar gymdeithas.

Deall y gwahaniaeth rhwng nerfusrwydd a gorbryder

Mae’n gallu bod yn anodd deall weithiau ai nerfusrwydd neu gorbryder yr ydyn ni’n ei brofi.